logo image
Seko mums facebook.com Seko mums twitter.com Cukursaldi.lv RSS

Lietošanas noteikumi

Cukursaldi.lv ievietoto un publiski apskatāmo saturu aizsargā Latvijas Republikas Autortiesību likums.

Visiem Cukursaldi.lv lapā ievietotajiem datiem ir informatīvs raksturs, tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem.

Cukursaldi.lv rakstiska atļauja nepieciešama, lai kopētu, arhivētu, pārpublicētu vai citā veidā publiskotu tā saturu. Saņemot rakstisku atļauju, iepriekšminētās darbības iespējamas tikai ar atsauci uz Cukursaldi.lv

Iesūtīto rakstisko, vizuālo, audio, video u.c. elektronisko vai jebkāda cita formāta materiālu iesūtītāji, piegādātāji atbild par to likumīgo izcelsmi un savām tiesībām tos bez maksas nodot Cukursaldi.lv rīcībā izvietošanai tā portālā, kā arī vajadzības gadījumā papildināt, īsināt vai citādi pielāgot portāla satura veidošanai. Jebkurā brīdī materiāli, kā arī komentāri var tikt dzēsti.

Cukursaldi.lv neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai.

Cukursaldi.lv neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju.

Cukursaldi.lv ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par sevis pausto saturu, kā arī apņemas pret Cukursaldi.lv neizvirzīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu, dzēšanu.

Cukursaldi.lv patur tiesības iepriekšminētos portāla izmantošanas noteikumus mainīt, papildināt.

Saziņai un rakstiskas atļaujas saņemšanai satura pārpublicēšanai info@cukursaldi.lv

Kategorijas